ข้อแนะนำ

  • 1.โปรดพิจารณาข้อมูลก่อนเลือก S.E.
  • 2.เวลาการทำงานของ S.E. แต่ละคนจะไม่เท่ากันยึดตามเวลาที่กำหนดไว้ตามตารางงาน ถ้านอกเหนือจากที่กำหนด กรุณาติดต่อทางเว็บหรือเจ้าหน้าที่ก่อน
  • 3.ระยะเวลาในการทำงานของพนักงาน S.E. จะไม่เกิน 4 ชั่วโมง ถ้านอกเหนือจากทีร่กำหนดกรุณาติดต่อทางเว็บไซต์หรือเจ้าหน้าที่ได้ที่ Line : @hyde00

แนะนำเพื่อนกินข้าว